🌼اگر روشنایی از روشنی سبقت گیرد می‌شود حَسَن🌼

20

🌼اگر ملاحت با جلالت آمیخته گردد می‌شود حَسَن🌼

🌼حَسَن شناسی کشف رموز پرواز ملکوتی است🌼

🌸🔆🌿 «حق و حقیقت امام و ماه مبارک رمضان»

🔅🌹 چکیده با تکمله «محفل مشکات نور»   «حق و حقیقت امام و ماه مبارک رمضان»  «راز حسنی»      1402.01.17   علی ساعی(عبدالله مشکات( 110.141(903)  🌹🔅

🌸🔆مروارید ماه خدا

☘️🔅 جهاد نفس بر علیه تمام نفوس از الزامات اساسی ماه مبارک رمضان است.

☘️🔅 امام حسن علیه السلام نگین و ستاره درخشان ماه مبارک رمضاعف و توفیق مضاعف خلق خدا از ماه مبارک رمضان است.

☘️🔅خدای زیبایی ها  حُسن زمین و حُسن آسمان را از ملاحت حَسن نگاشته است.

☘️🔅 حَسن تنها وصف حَسن است.

☘️🔅 بدون حَسن رشته جهان پنبه میشود.

☘️🔅خدای قادر و متعال  آسمان و زمین را به حَسن تکیه داده، حَسن، همچون عصایی بر قامت آسمانها و زمین است.

☘️🔅 امام حَسن مجتبی علیه السلام هم مظلوم زمان خود بودند هم مظلوم زمان ما هستند. حضرت مظلوم‌تر از امام حسین علیه السلام هستند.

☘️🔅ظلم به حضرت امام حسن علیه السلام  یا جهل جاهلان است و یا از عَمد ظالمان.

☘️🔅لبیک بی‌موقع نوشداروی بعد مرگ سهراب است، به موقع لبیک باید گفت، عیار  لبیک قبل و بعد ظهور متفاوت است.

☘️🔅 نفس جانبخش امام حَسن علیه السلام آغاز حیات حسنی در نفوس است.

☘️🔅 زیارت جمال باطنی و جمال تاویلی امام لازمه شناخت برتر امام است.

☘️🔅خلایق بدون ولایت امام  نارس و کال هستند.

☘️🔅 تحت ولایت بودن یعنی حس یکپارچگی با امام. مثل  حس انگشت نسبت به بدن همچنین حس تک تک اعضا نسبت به حقیقت وجود آدمی.

☘️🔅 تک تک اعضا بخاطر یکپارچگی با حقیقت وجود آدمی حکم خود آدم را ارا هستند، اگر ارتباط ماموم با امام چنین پیوندی داشته باشد، ماموم جدا از شبکه عظیم امامت نخواهد بود.

🌸🔆بلوغ حسنی

☘️🔅 بلوغ حسنی تنها با معرفت حسنی تحقق می‌یابد که آغاز احساسات ممتاز و متمایز و شگفت‌انگیز است.

☘️🔅 انسان دارای طبقات بلوغ متعددی است که تا زمانی‌که همه آن طبقات به بلوغ نرسد کمال آدمی محقق نمی‌شود.

☘️🔅 با بلوغ هر طبقه آدمی احساسات جدید ظهور و بروز خواهند نمود. معرفت هر امام طبقه معرفتی خاص همان امام است.

☘️🔅انسان در هر لحظه با علم و معرفت تولد جدیدی می‌یابد بدون معرفت انسان ناقص و نارس و کال متولد میشود.

☘️🔅 شناخت ابراج آسمان لازمه لذت کشیدن روح آدمی است، شناخت ابراج محمدی از لذت تماشا تا لذت پرواز و سیر در عجایب آن امتداد دارد.

☘️🔅 برج حسنی از زیباترین ابراج آسمان محمدی است. بدون شناخت این برج زیبا در آسمان شگفتی‌ها گم خواهیم شد.

☘️🔅 برای شناخت تک تک ائمه بایستی خلوت گزینی نموده و شناختش به جدّ از خالق جان و جهان طلب شود.

☘️🔅 اللهم عرفنی حَسَنَکَ

☘️🔅روی ریل حسنی سلوک نمودن مقصد اعلا را نوید میدهد.

☘️🔅 وسعت پرواز با امام حسن علیه السلام تا بلندای سدرة المنتها امتداد دارد.

☘️🔅 آب و نان و شراب حسن را نوشیدن لازمه رشد و ترقی بندگی است.

☘️🔅 بعد از رسیدن به حسن، منتظر بهره‌های  عالی و شگفت‌انگیز را داشته باشیم.

☘️🔅 غفلت از نیاز جان، غفلت از خوشی و آسایش و لذت و زیبایی است. خلایق نیازمند معرفت امام‌اند.

☘️🔅 خدا خود معرفت و ملاحت و حلاوت و عجایب حسن را به دلمان خواهد انداخت، بایستی به التماس و التجا و تشنگی و اصرار از خدا طلب کنیم.

☘️🔅 چه بسا در جهان‌های تو در تو زندگی می‌کنیم و تنها جهانی که به آن دلبستگی داریم حس‌اش می‌کنیم و تنها حیات آن جهان را تجربه می‌کنیم درحالیکه حیات جهان‌های دیگرمان می‌گذارد و چه بسا در آن جهان‌ها رحلت نموده باشیم و یا به نارسی رشد کرده باشیم.

☘️🔅 حیات‌های واقعی ما در شاه جهان‌های آفرینش که اهل بیت علیهم السلام هستند محقق است.

☘️🔅 امام شاه جهان هستی است در بطن این شاه جهان باید زندگی کنیم و تحصیل و سیر نماییم و شناگر اقیانوسهای خروشانش باشیم.

☘️🔅 هر چند متوجه نباشیم ماهی اقیانوس شاه جهان امام هستیم.

☘️🔅 خلایق چه بسا غبار جان این شاه جهان‌اند.

☘️🔅 انسان در نیاز و محبوب خود محبوس است.

☘️🔅 انسان خود سیاهچالش را می‌سازد.

☘️🔅 طعام طعام‌ها، شاه طعام،  طعامترین طعام امام است.

🌸🔆سیمای ماه مبارک

☘️🔅 اگر ماه مبارک تشخّص یابد به چهره امام در می‌آید.

☘️🔅 روزه شکنی واقعی شکستن حرمت امام است، نادیده گرفتن و غفلت و عدم تبعیت از امام است.

☘️🔅 چه بسا در ماه مبارک روزه حسنی مان را شکسته‌ایم، و روزه عترتی‌مان را. هر که مهدی را فراموش کرد روزه مهدوی‌اش شکسته شده است.

☘️🔅 عدم شناخت اجلال معرفت امام، شکستن حرمت روزه همان امام است.

☘️🔅 امام حقیقت و ریشه و تاویل روزه و نماز است.

☘️🔅 ملهوج به ذکر خدا متیمم به حب الهی شدن لازمه هر روز، علی الخصوص ماه مبارک رمضان است.

☘️🔅 ادبار در برابر اقبال ماه مبارک نهایت ناسپاسی است، نشان خسران آشکار است.

☘️🔅 هر که عصب بندگی‌اش  را کشته باشد حس بندگی‌اش را گم کرده است و کور لذیذ عبادت است.

☘️🔅 تا غذا با آب دهان ممزوج نشود طعم و لذتش حس نخواهد شد؛ معارف باید با شیره دل ممزوج شود تا طعم لذیذش آشکار شود، طمأنینه و اندشه و تعقل لازم وصول این راز عظیم است.

☘️🔅 چه بسا محافل دینی کوچک سفره‌های آزمایشگاهی برای اعطای عنایات عظیم است.

☘️🔅 وسعت قدم در ماه مبارک قابل تصور نیست سیر و سرعت و وسعت و بلندی پرواز شگفت‌انگیز است.  

☘️🔅 با  بال قرآن و عترت پرواز کنیم وسعت بالمان در ماه مبارک رمضان کل ملکوت را در بر می‌گیرد.

☘️🔅ماه مبارک رمضان  بهترین ماه گزینش است، چه بسا مهدی علیه السلام یارانش را در این ماه انتخاب مینماید.

🔅🌹 ثُمَّ قَالَ ص إِنَ‏ الشَّقِيَ‏ حَقَّ الشَّقِيِّ مَنْ خَرَجَ مِنْهُ هَذَا الشَّهْرُ وَ لَمْ يُغْفَرْ ذُنُوبُهُ فَحِينَئِذٍ يَخْسَرُ حِينَ يَفُوزُ الْمُحْسِنُونَ بِجَوَائِزِ الرَّبِّ الْكَرِيمِ.[1]

🔅🌹 عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَنَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ‏ إِلَيْكُمْ‏ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَكَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ وَ أَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَ لَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي وَ سَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ هُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ وَ جُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ أَنْفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ وَ نَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ وَ عَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَ دُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَ قُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَنْ يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَ تِلَاوَةِ كِتَابِهِ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ وَ اذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَ عَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ عَطَشَهُ وَ تَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَ مَسَاكِينِكُمْ-[2]

🌼 علی ساعی(عبدالله مشکات) 110.141(903)  🌼


[1] الأمالي( للصدوق) ؛ النص ؛ ص55 1جلد، كتابچى – تهران، چاپ: ششم، 1376ش.

[2] الأمالي( للصدوق) ؛ النص ؛ ص93 1جلد، كتابچى – تهران، چاپ: ششم، 1376ش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.