🌼رموز استخراج گنج ثقلین🌼

42

🌼جهان تاویل و تفسیر🌼

و …

🌸🔆🌿   «جلسه پرسش و پاسخ »  « رموز بهره‌برداری از ثقلین » « » « »

🔅🌹 چکیده با تکمله «جلسه پرسش و پاسخ» « رموز بهره‌بردای از ثقلین »  « رموز نفس آدمی»  «تمرد سلولی » «توسعه وجود » و …       1402.07.06   علی ساعی(عبدالله مشکات) 110.141(903)  🌹🔅

🌹🔅☘️ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ☘️🔅🌹

🔅🌼 رموز بهره‌مندی از ثقلین برای وصول نورانیت 🌼🔅

🌻پروردگار عالمیان مُعَرِّف ثقلین و راهنمای ما به رموز ثقلینی میباشد پس برای بهر‌مندی متعالی از ثقلین بایستی جانانه از خدا طلب معرفت ثقلین نماییم.

🌷🔅 راز دعای: « اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي‏»

🌻در این دعا مراد از «نفس الله»، «ذات خدا» نیست، چرا که ذات حق دست نیافتنی است. پس مراد از نفس در اینجا آخرین حقیقت آشکار شده و عالیترین دستگاه معرفتی است که آن را از الله طلب میکنیم. «نفس الله» مثل «ید الله» است، همانطوریکه «ید الله» اشاره به قدرت الهی دارد، «نفس الله» نیز اشاره به عالیترین نشان و اسباب و دستگاه الهی دارد که بواسطه آن انسان به معارف ویژه که نبوت از جمله آن است، دست می‌یابد.

🌻پس با معرفت به « نفس الله» به معرفت «نبی الله» دست مییابیم، یعنی « نفس الله» رمز معرفت به «نبی الله» است.

🌻ارتباط با خدا از جنس فرا ارتباط است، ارتباطی لا ینقطع و غیر قابل درک، کاربرد واژه ارتباط از روی ناچاری است الله مرتبط کننده ما با نفس الله و نبی الله و حجة الله است.

🌻نه قرآن نه عترت نمیتواند حائل میان ما و خالق  باشد، چرا که خدا خودش حائل است یعنی ارتباط دهنده ما با هر چیزی است.

🌻توسل ما با اهل بیت بسوی الله به این معنی نیست که اگر این واسطه نباشد خالق دعا و حاجت ما را دریافت نمیکند بلکه با توسل ما دعای خود را گرامی‌تر و نظیف‌تر و محترمانه‌تر می‌کنیم.

🌻خدای دانا قبل از خطور دعا از دل  و قبل از بیان به آن آگاه بوده، حتی پیام و ندای ما را خدای علیم به توسل شونده می‌رساند.

🌻پس با توسل ما به دعای خود زینت می‌دهیم، معطرش می‌کنیم. از طرف دیگر خالق خود چنین اراده فرموده که ما برای تقرب به اولیائش متوسل شویم.

🌻پس خداست که ما را به ثقلین آگاهی می‌بخشد.

🌻ما به قد و اندازه خود به حقایق آگاهی داریم.

🌻پروردگار متعال پیوسته مصاحب دل ماست. و با خدا ما از صمیم دل آگاه به نبی و ولیّ و قرآن هستیم.

🌻خدای عزیز ما را مومن به حقیقت ثقلین می‌نماید.

🌻پس برای بهره‌مندی از ثقلین جانانه دست به دامن پروردگار متعال شویم.

🌻برای فهم بیشتر و تقویت قوا نیازمند دستگاه عظیم «نفس الله» هستیم. نفس مقدم بر نبوت و رسالت است. نبوت اخبار صادره از ذات کبریایی را به ما مخابره میکند برای فهم  و درک و استماع آن نیازمند دستگاه عظیم «نفس الله» هستیم.

🌻پس با نفس الله به نبی الله و با نبی الله به ولی الله و کلام الله می‌رسیم.

🔅🌼 جهان تاویل و جهان تفسیر 🌼🔅

🌻با نگاه از بالا از صدر عالم، هر چیزی از خدا شروع می شود و به او ختم می‌گردد و از نگاه ذیل، جهان آیت و واسطه بسوی اوست ولی علی رغم این واسطه‌گری خالق هستی رابط میان ما و وسائط است. هر چیزی در هر شرایطی تحت احاطت الهی است.

🌻« إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُون‏» نشان آنست که ما از خدا به سوی خدائیم، پیوسته با اوئیم، چه در سقوط و هبوط و چه در صعود و عروج.

🌻با خدا از مبدأ المبادی به این نقطه حضیض جهان رسیده‌ایم و باز با او از این حضیض به آن مبدأ المبادی خواهیم رسید و بعد از رهایی از این هجرت در آن مبدأ آغازی نو شروع خواهد شد برای امری جدید از ناحیه سبحانی.

🌻انسان از نظام احسن به محل اسفل قدم گذاشته نظام احسن فارغ  از زمان و فارغ از قدر و میزان و اندازه است.

🌻نشأت «قدر» نشأت اندازه و مقدار است و پیش‌تر از آن نظام اندازه و تقدیر جای خود را به بی‌اندازگی و بی‌فاصله‌گی تغییر می‌دهد.

🌻در نظام لازمان، موجود  با کل حقیقت با تمام ابعاد به یکجا مرتبط است.

🌻در مبدأ المبادی تمام حقیقت با تمام ابعاد در آن نقطه واحد جمع بود، و این جهان با تمام شکوهش تفسیر و تفصیل همان نقطه واحد است، مثل باز شدن کتاب و صفحه‌دار شدن آن برای مطالعه و تحقیق و تفقه؛ مثل دانه‌ای که نرم افزار علومی پنهان بوده و با باز شدنش علم از دل آن به تفسیر در می‌آید. در سیر «من الله» از آن تکنیگی علم به تفسیر و تفصیل و تطویل قدم می‌گذارد و در سیر «الی الله» به تاویل مجموعه این جهان و آیات و کلمات و امثال قدم می‌گذاریم تا در بی‌اندازگی و بی‌زمانی مطلق طعم حقیقت را به یکجا بچشیم.

🌻پس در سیر «من الله» به تفسیر و در سیر «الی الله» به تاویل خواست الهی می‌رسیم.

🌻موجودات از مرکز المراکز حقیقت به کلاس درس همان مرکز المراکز وارد شده‌اند و بعد از طی این کلاس و دانش آموختگی به درک تاویلی و تفسیری حقیقت واحد درک یافته و آماده مرحله بعدی خواست الهی می‌گردد.

🌻مراد از «نفس الله» حقیقتی است که کاشف اسرار خفیه و جلیه آفرینش است.

🌻آشنایی با دستگاه بینایی و با راه‌اندازی آن موفق به دیدن می‌گردیم و با آشنایی با دستگاه شنوایی و و با راه‌اندازی آن موفق به شنیدن می‌گردیم و با آشنایی و با راه‌اندازی دل موفق به حس و درک می‌گردیم و با آشنایی با روح و با راه‌اندازی آن موفق به بهره‌مندی از حیات می‌گردیم؛ همچنین با آشنایی با دستگاه عظیم «نفس الله» و با راه‌اندازی آن به درک و بهره‌برداری از سامانه  «نبی الله» و «حجة الله» می‌گردیم.

🌻همان‌طوری‌که «نور الله» اشاره به  نوری است که مختص ذات کبریایی است، «نفس الله» نیز اشاره به نفس و حقیقتی است که مختص ذات بی‌مثال اوست.

🌻استفاده تخصصی از نبوت تنها با نفس الله میسر است. بدون این دستگاه امکان درک کمال حقیقت و کامل نبوت ممکن نیست.

🔅🌼 ما تنها صفحه نمایش حقیقتیم به وسع جان خود 🌼🔅

🌻ما توان درک مقام خدا را نداریم تنها به قد و اندازه خود به او دانائیم آنهم نه از ذات او بل از آیات و شگفتی‌های او. این همان معنای «من عرف نفسه فقد عرف ربه» است.

🌻با توسعه ادراک ما از  اشعه های فرا و دون « هفت طیف نور مرئی» آگاهی ما توسعه خواهد یافت، پس توسعه وجود و ادراکات، لازمه ادراکات متعالی است.

🌻توسعه وجود توسعه ادراک است.

🌻درخواست باید واقعی باشد و تنها کسی آب را جانانه طلب می‌کند که  عطشان باشد طالب عاطش در خواب و بیداری به عقل و وهم همه جا آب می‌بیند.

🌻قلب سلیم و نیت سالم از شروط اولیه طلب  خالصانه و والهانه و جانانه است.

🌷🔅 صَاحِبُ النِّيَّةِ الصَّادِقَةِ صَاحِبُ الْقَلْبِ‏ السَّلِيم‏[1]

🌻علم نور است و خدا به قلب هر که شایسته بداند می‌اندازد. کافیست به شایستگی عطش طلب داشته باشیم و ظرفیت خود را خرج نماییم.

🌷🔅 الْعِلْمُ‏ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِ مَنْ يَشَاء[2]

🌻از جمله مستندات معاصر توفیق طلب جانانه جناب کربلایی کاظم ساروقی  در حفظ قرآن است.

🌻کربلایی کاظم ساروقی (۱۲۶۱-۱۳۳۹ش)، از حافظان قرآن کریم. او کشاورزی ساده و بی‌آلایش بود که مورد عنایت قرار گرفته و به نحوی معجزه‌آسا حافظ کل قرآن شد به گونه‌ای که سوره‌های قرآن را نه تنها از ابتدا بلکه از انتهای آنها قرائت می‌کرد و در عین اینکه سواد خواندن و نوشتن نداشت کلمات قرآن را بی‌درنگ در لابلای دیگر متون تشخیص می‌داد.

کربلایی کاظم به وسیله علما و بزرگان بسیاری مورد آزمایش قرار گرفت و حفظ شگفت‌آور وی از سوی آنها تایید شد.

🌻طلب خالصانه با  انجام وظایف موجب جوشیدن عنایات رحمانی از ضمیر انسانی است. مثل جوشش حکمت از قلب به زبان بعد از تلاش خالصانه چهل روزه.

🌻امام خوانی مثل قرآن خوانی لازمه تحصیل حقایق و اسرار آفرینش است.

🌷🔅 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ حَقَّقَ حُبَّنَا فِي قَلْبِهِ جَرَى يَنَابِيعُ‏ الْحِكْمَةِ عَلَى لِسَانِهِ وَ جُدِّدَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ وَ جُدِّدَ لَهُ عَمَلُ سَبْعِينَ نَبِيّاً وَ سَبْعِينَ صِدِّيقاً وَ سَبْعِينَ شَهِيداً وَ عَمَلُ سَبْعِينَ عَابِداً عَبَدَ اللَّهَ سَبْعِينَ سَنَة[3]

🌷🔅 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً إِلَّا جَرَتْ يَنَابِيعُ‏ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ.[4]

🌻عالم اکبر انسان خاموش است باید راه‌اندازی شود. همانطوریکه دانه بعنوان یک نرم‌افزار علم راه‌اندازی می‌شود.

🌻اگر هر از ارواح چهارگانه «بدن و قوه و شهوت و ایمان» به نیکی راه‌اندازی شود عالم اکبر حقیقت آدمی آشکار می‌گردد. با راه‌اندازی کامل روح البدن گویا که کل جهان مادی شکل یافته و با راه اندازی روح القوه گویا که کل نباتات با تمام زیبائی‌هایشان شکل یافته و با راه‌اندازی کامل روح الشهوه کل لذایذ و زیبائی و احساسات از درون آدمی فوران می‌کند و با راه اندازی کامل روح الایمان کل ملکوت جان آدمی تجلی می‌یابد.

🌻اگر انسان با همین ظرفیت به نیکی راه‌اندازی نشود در سطح بهیمیت باقی می‌ماند و یا از آنها پست‌تر می‌گردد.

🌻هر انسان وظیفه دارد که به  روح القدس ملحق و با آن موید شود تا جهان بر جهانش بیفزاید.

🌻انسان با سیر ترقی در نهایت به کل جهان تبدیل و آماده تحول برای آغاز گسترش به فرا جهانی می‌گردد.

🔅🌼 انسان با خدا بی‌نیاز از طعام است 🌼🔅

🌻طعام واقعی انسان، طعام ذکری است و از آن بالاتر با همان ارتباطی که با خالق دارد تمام نیازهایش از هر صنف مرتفع است؛ چرا که انسان اشرف مخلوق بوده در حالیکه طعام ملائک تسبیح و شرابشان تقدیس است.

🌷🔅 وَ جَعَلَ فِي كُلِّ سَمَاءٍ سَاكِناً مِنَ الْمَلَائِكَةِ خَلَقَهُمْ مَعْصُومِينَ مِنْ نُورٍ مِنْ بُحُورٍ عَذْبَةٍ وَ هُوَ  بَحْرُ الرَّحْمَةِ وَ جَعَلَ طَعَامَهُمُ‏ التَّسْبِيحَ‏ وَ التَّهْلِيلَ وَ التَّقْدِيس‏[5]

🌷🔅 فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَعْبُودُونَ دُونِي أَنْ يَكُونُوا عَبِيداً لِي وَ لَا الْمَلَائِكَةُ الرُّوحَانِيُّونَ وَ هُمْ مَعْصُومُونَ لَا يَعْصُونَ مَا أَمَرَهُمْ‏ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ‏ لَا يَأْكُلُونَ وَ لَا يَشْرَبُونَ وَ لَا يَأْلَمُونَ وَ لَا يَسْقُمُونَ وَ لَا يَشِيبُونَ وَ لَا يَهْرَمُونَ طَعَامُهُمْ وَ شَرَابُهُمُ‏ التَّقْدِيسُ‏ وَ التَّسْبِيحُ وَ عَيْشُهُمْ مِنْ نَسِيمِ الْعَرْشِ وَ تَلَذُّذُهُمْ بِأَنْوَاعِ الْعُلُومِ‏  خَلَقَهُمُ اللَّهُ بِقُدْرَتِهِ أَنْوَاراً وَ أَرْوَاحاً كَمَا شَاءَ وَ أَرَادَ وَ كُلُّ صِنْفٍ مِنْهُمْ يَحْفَظُ نَوْعاً مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ و …[6]

🌻انسان جز به الله به هیچ چیزی نیاز ندارد نیازمندی نشان از تنبیه انسان است.

🌷🔅 الزمر : 36   أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَ يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذينَ مِنْ دُونِهِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ

🔅🌼 مسخ دستگاه گوارش و تناسل 🌼🔅

🌻انسان غذای خود گم کرده، خود را گم کرده چون خدایش را فراموش کرده و یا به نیکی و شایستگی یادش نکرده.

🌻مخروجات آدمی بایستی از مدخولاتش باارزش‌تر باشد. بایستی خاک را به کیمیا تبدیلش سازد. بایستی عناصر پست با ورود به جان آدمی به جواهرات والا تبدیل گردد.

🌻ظاهر امر نشان میدهد روده آدمی صنایع عظیمی است که غذای وارده می‌بایست در آن به محصولات والا تبدیل گردد، ولی با راه دادن پلیدی به جان خود این صنایع اکسیر ساز را به نجاست‌ساز تبدیل ساخته.

🌻انسان با ابوالبشر در تمردش شراکت داشته مگر افرادی چند.

🌻انسان بصورت سلولی در صلب آدم حضور داشت و از عصاره شجره منهیه تغذیه سلولی داشته به جز اندک افرادی چند.

🌻میدانیم سلول‌های بدن دارای شور و شعور و هوشیاری خاص هستند و غذاهای وارده به بدن را بعد از بررسی و تایید مصرف می‌کنند، در غیر اینصورت بدن دچار بیماری‌های سخت می‌گردد.

🌻ما با حضور سلولی خود در صلب آدم هوشیارانه نسبت به شجره منهیه واکنش نشان داده‌ایم.

🌻حتی می‌توان حدس نمود که بعد از ندامت و توبه حضرت آدم حضور سلولی ما نیز به تناسب ندامت خاص سلولی از خود بروز داده‌اند.

🌻بعضی از دستگاه‌های بدن آدمی از حالت اولیه خود برگشته و مسخ یافته‌اند، از جمله آنها دستگاه تناسلی است.

🌻انسان صاحب زیباترین دستگاه‌های جهان آفرینش بود که نیازی به پوشاندن هیچ‌کدام از آنها نبود. در نگاه به گل مشاهده می‌کنیم کل دستگاه تناسلی آن آشکار است در عین حال هیچ زشتی از آن تصور نمی‌گردد.

🌷🔅 طه : 121   فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَ عَصى‏ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى‏

🌷🔅 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما قَالَ كَانَتْ سَوْآتُهُمَا لَا تَبْدُو لَهُمَا فَبَدَتْ يَعْنِي كَانَتْ‏ مِنْ‏ دَاخِل‏[7]

🌻انسان‌های پاک، مُهذّب از این سوآت می‌باشند، می‌توان حدس نمود که اسرار پیامبر ص را کسی جز جناب خدیجه س و اسرار علی ع را جز فاطمه س درک ننمود.

🌻حضور سلولی ذریه آدم  به طرز خاصی بود، صلب حضرت آدم ع قبل از تمرد همچون مخزنی پاک و مهذب بود و  سلولهای صلبی او نیز همچون میهمانان پاکی در صلب او حضور داشتند تطابق آنها با وضعیت امروزی اصلاب یکسان نخواهد بود، وضعیت حضور سلولی بنی آدم در صلب حضرت آدم ع بعد از تمرد دگرگون شد.

🌻انسان‌های پاک به گاه حضور سلولی در صلب حضرت آدم ع به وجاهت و قداست خود باقی بودند.

🌷🔅 يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ نُوراً فِي الْأَصْلَابِ الشَّامِخَةِ وَ الْأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ لَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا وَ لَمْ تُلْبِسْكَ الْمُدْلَهِمَّاتُ مِنْ ثِيَابِهَا[8]

🌻حدس بر این است که اصل شخصیت آدمی در صلب نهاده شده که نه مذکر است نه مونث، اصل شخصیت در صلب و فرع آن در ترائب است.

🔅🌼 نفس آدمی دارای وحدت است 🌼🔅

🌻توجه نماییم حقیقت نفس آدمی غیر از روح اوست.

🌻انسان زمانی میمیرد که نفس رحلت کند نه ارواح چهارگانه او. مرگ قلبی و مغزی نشان مرگ نیست.

🌻مرگ ایمانی با رحلت روح الایمان محقق می‌شود.

🌻نفس دارای وحدت است بدون هیچ اجزائی.

🌻نفس آدمی  در هر لحظه در کم و کیف خود دارای وحدت است.  نتیجه آخر اعمال و افکار و نیات در نفس محقق است.

🌻حیواناتی که از انسان مسخ شده‌اند بسیار است.

🌻طاووس قبل از مسخ یک طاووس دیگر بود.

🌻انسان گناهکار اگر به صورت واقعی‌اش ظاهر شود یعنی صورت مسوخ روحانی او در جسمش ظهور یابد بسیاری از حیوانات وحشی را به وحشت می‌اندازد.

🌻حسد شیطان ساز است و کثیف‌ترین ابزار شیطان است. کبر و عجب از جمله نشانه‌های بارز حسادت است.

🌻از روی محبت و مصلحت اما بدون حسد، میتوان برای بنده‌ای که امکان انحراف عبادی او بخاطر وفور نعمت وجود دارد طلب زوال نعمت نمود. همچنین برای دشمن از حیث برائت نه حسادت چنین تمنایی داشت.

🌻جزء واحد هیچ بعدی ندارد از اندازه فارغ است پهنایش صفر است، هر واحدی دارای چنین خصوصیتی است.

‌🌻جزء واحد مقدار ندارد واحد هر چیزی  نمیتواند جزء داشته باشد چرا که اگر جزء داشته باشد دیگر دارای وحدت نیست.

🌻حاصل جمع کل جهان هستی صفر است چون که جمع آحاد است.

🌻هر لحظه جهان دارای وحدت است. وحدت بدون امتداد است. امتداد داشتن از اسرار است. تحلیل امتداد برای ما محال است.

🌻زمان حال امتداد ندارد زمان حال دارای وحدت است. همچنین مکان.

🌻رابطه زمان و لازمان فراتر از اسرار است.

🌻جهانیان از درک عظمت خلاقیت پروردگار در حیرت‌اند، ذات بی مثالش جای خود دارد.

🌻نفس به وحدت باشکوه‌تر است.

🌻هر موجود به وحدت وجودی خویش با «الله واحد و احد» در ارتباط است.

🔅🌼 سگ‌بازی مزاحم معنویات است 🌼🔅

🌷🔅 المائدة : 4   يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَريعُ الْحِسابِ

🌻خانه‌ای که در آن سگ باشد تهی از فرشته‌گان است. خالی از صفا و معنویت است. همچنین صورت و تماثیل.

🌷🔅 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِيلَ قَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا صُورَةَ إِنْسَانٍ وَ لَا بَيْتاً فِيهِ تِمْثَال‏[9]

🔅🌼 هر یک از حجج الهی ماموریت ویژه و خاصی دارند 🌼🔅

🌻«سراج اهل الجنه» حکایت از ماموریت ویژه حضرت امام العسکری علیه السلام نسبت به مومنان است.

🌻هر یک از حجج الهی ماموریت‌ها و الطاف ویژه نسبت به مومنان و جهان دارند هم در این دنیا هم در جهان آخرت.

🔅🌼 ارواح آدمی بال پرواز آدمی است 🌼🔅

🌻ارواح آدمی یا بال پرواز یا سنگ سقوط آدمی هستند.

🌻 نفس،  روح الایمان، عقل و مکارم برای انسان پاک در حکم بال پرواز او به آسمان و ملکوت اعلی هستند.

🌻اگر روح الایمان راحل و روح الشهوه مستقر باشد انسان در خواب از منطقه دنیا به پست‌ترین و سیاه‌ترین منطقه خلقت سقوط می‌کند.

🌻ماموران ویژه الهی به مصلحت بعد از بیداری بعضی از  آدمیان را نسبت وقایع خواب به نسیان می‌اندازند.

🌻چه بسا در خواب علوم ملکوتی را به آدمی تزریق می‌کنند.

🌻در خواب رشته های ارتباطی ارواح با بدن اگر قطع شود مرگ رخ می‌دهد.

🌻تعبیر و تفسیر خواب بخاطر تلاش تبدیل معقولات به محسوسات است.

🌻اموال حرام در خواب بعضا به شکل نجاسات ظاهر می‌شود.

🌼 علی ساعی(عبدالله مشکات) 110.141(903)  🌼


[1] مصباح الشريعة ؛ ؛ ص53  منسوب به جعفربن محمد عليه السلام، اعلمى – بيروت، چاپ: اول، 1400ق.

[2] مصباح الشريعة ؛ ؛ ص16  منسوب به جعفربن محمد عليه السلام، اعلمى – بيروت، چاپ: اول، 1400ق.

[3] المحاسن ؛ ج‏1 ؛ ص61  برقى، دار الكتب الإسلامية – قم، چاپ: دوم، 1371 ق.

[4] عيون أخبار الرضا عليه السلام ؛ ج‏2 ؛ ص69  ابن بابويه، نشر جهان – تهران، چاپ: اول، 1378ق.

[5] بحار الأنوار (ط – بيروت) ؛ ج‏54 ؛ ص92  مجلسى، دار إحياء التراث العربي – بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.

[6] بحار الأنوار (ط – بيروت) ؛ ج‏26 ؛ ص348مجلسى،  دار إحياء التراث العربي – بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.

[7] تفسير العياشي ؛ ج‏2 ؛ ص11  عياشى، المطبعة العلمية – تهران، چاپ: اول، 1380 ق.

[8] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏6 ؛ ص114  طوسى، دار الكتب الإسلاميه – تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

[9] المحاسن ؛ ج‏2 ؛ ص614  برقى، دار الكتب الإسلامية – قم، چاپ: دوم، 1371 ق.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.