🕊 کوچی از دعای بیست به هشتم صحیفه سجادیه

30

🌸 مشکات نور جلسه تفسیر صحیفه سجادیه
🌸 سخنرانی استاد علی ساعی مورخه ۱۴۰۲,۱۰,۱۴
🌸 برخی از موارد مطرح شده در جلسه:

🌼خودسوزی های انسان، تبدیل وجود به قتلگاه فضائل
🌼 برای اینکه شهادتم تاثیرگذار باشد باید آراسته به مکارم شده باشم
🌼 بازگشت به احسن تقویم
🌼 چگونه شاه آسمان زمین گیر می شود ؟!
🌼 خداوندا به تو پناه می برم از هیجان هرس
🌼 هرآنچه که امام از آن به خدا پناه می‌برد، در صورتی که استعاذه از آن صورت نگیرد هریک به نوعی می تواند سبب نابودی انسان شود .
🌼 خداوندا از بدی اخلاق به تو پناه می برم ( مبادا خوش نام باشم اما بد اخلاق )
🌼 خداوندا بد اخلاقی تمام امتیازاتم را خواهد سوزاند
🌼 خداوندا مبادا به خاطر خودم زمین و زمان را به آتش کشم
🌼 خداوندا از حسرت عظیم به تو پناه میبرم
🌼 خداوندا به تو پناه میبرم از اینکه نیاز هایم را سوی هم نوع هایم برم
🌼 مبادا محتاج بندگانت شوم
🌼 خداوندا به تو پناه می برم از مخالفت با هدایت
🌼 از پنجره ی دعای هشتم به خود بنگریم، از چیرگی غضب به تو پناه می برم
🌼 از ضعیفی صبر به تو پناه می برم، مبادا به گاه مصیبت صبرم تمام شود و تسلیم مصیبت شوم .
🌼 مبادا به عبادت صبرم تمام شود
🌼 خداوندا مبادا اجازه دهی بنده دیگران شوم
🌼 جسم انسانی، روح حیوانی
🌼 خداوندا به تو پناه می‌برم از اینکه خود را به تکلف اندازم
🌼 خداوندا پناه میبرم به تو از اینکه باطل را بر حق ترجیح دهم
🌼 خدوندا به تو پناه می برم از اینکه نسبت به عبادتم استکبار ورزم
🌼 خداوندا مبادا امتیازاتم را به معرض نمایش بگذارم
🌼 خداوندا به تو پناه میبرم از اینکه بی چیزان را خار شمارم
🌼 خداوندا به تو پناه می برم از بدی کردن نسبت به زیر دستانم
🌼 خداوندا به تو پناه می برم از اینکه زو بازوی ظالمان باشم
🌼 مبادا جاهلانه از علم سخن گوییم!
🌼 خداوندا پناه می بریم بر تو از اینکه نقشه خیانت کسی را پایه ریزی کنیم .
🌼 پناه می برم بر تو از اینکه نسبت به اعمال خود شگفت انگیز شوم .
🌼 پناه می برم بر تو از اینکه آرزوهای دنیوی خود را دراز نماییم ( هر آنچه آرزو های دنیوی بیشتر قد بندگی کوتاه تر )
🌼 پناه می برم از اینکه گناهی را کوچک شمارم .
🌼 پناه می برم به تو خداوندا از اینکه زمان مرا واژگون سازد
🌼 از شورترین شوربختی ها به تو پناه می برم
🌼 از بدی بازگشت گاه ها به تو پناه می برم
🌼 از محرومیت ثواب و پاداش به تو پناه می برم
🌼 خداوندا پناه میبرم بر تو از رقص دشمنان در اندوه هایمان
🌼 خداوندا از مرگ ناگهانی بدون توشه به تو پناه میبرم
🌼 خداوندا از مرگ بدون انجام ماموریت به تو پناه میبرم
🌼 خداوندا به تو پناه می برم از اینکه فرزند زمانه باشم .
🌼 پناه می بریم بر تو از اینکه سلطان جبار بر ما غلبه نماید .
🌼 پناه می بریم بر تو ای خداوند از ابعاد مختلف اسراف
🌼 خداوندا پناه می بریم بر تو از فقدان کفایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.