کتاب تفسیر باطنی وضو (دفتر اول)

تومان600000

توضیحات

تفسیر باطنی وضو ( دفتر اول )
بال و پر سیر سلوک

نویسنده : علی ساعی

بخشی از آنچه که در این کتاب می خوانید:

 • انسان سرزمین عشق آباد
 • دروازه زیبای سیر و سلوک سرالاسرار وضو
 • جغرافیای نور و روشنایی
 • وضو درمانی
 • تشدید و تقویت حیات و زندگانی
 • تجربه حیات نوین برهان تایید قلبی
 • سفر به علم در سلطان عشق
 • چهار راه مفاسد و رذایل
 • سفر به بواطن امور
 • نگاه برتر به پیکر جسم و جان
 • بال عروج پروانه جان
 • اسرار آب و رموز آب وضو وضو آرایشگاه سرزمین وجود
 • حقیقت آب
 • سفرنامه آب
 • عقل نامه
 • تجدی دیدار با جوارح و جوانج شناخت بیکرانه های وجود

 

از دیگر تألیفات نویسنده:

 • دانشگاه درد و درمان
 • پایان نامه عمر
 • مفاتیح الحاجات
 • مشكات الشفاء (فانوس درمان)
 • مصباح الشفاء (چراغ درمان)
 • دانشگاه ازدواج
 • تحفه سفر آخرت
 • عبادت نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.