کتاب تفسیر باطنی وضو (دفتر دوم )

تومان600000

توضیحات

تفسیر باطنی وضو (دفتر دوم)

بال عروج نردبام صعود

نویسنده : علی ساعی

بخشی از آنچه که در این کتاب می خوانید:

 • دانشگاه عالی آرایشگری
 • فنون دلداری و دلربایی
 • آب الماسين
 • منظر اعلای صورت
 • دروازه های دل، ابواب عقل
 • قرائت کتاب جان
 • الفبای نور
 • مرزهای جغرافیای عقل
 • نردبان و فنون زیبایی
 • اسرار سیر آفاقی و انفسی
 • عقل غریب و قریب
 • سفر به مرز آفرینش
 • وضوی تک تک اعضا
 • اسرار وضوی دل و جان
 • دانشگاه رزم باطنی
 • بازدید از نمایشگاه دل و جان
 • دانشگاه و آموزشگاه عالی سیر و سلوک

از دیگر تألیفات نویسنده:

 • دانشگاه درد و درمان
  پایان نامه عمر
  مفاتيح الحاجات
  مشكات الشفاء (فانوس درمان)
  مصباح الشفاء (جراغ درمان)
  دانشگاه ازدواج
  تحفه سفر آخرت
  عبادت نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.