آيا در مباحثات ديني بكار بردن عبارت زير: <شماراقسم میدهم با این حرفهایتان دل امام زمان راخون نکنید. افترا بستن به امام زمان عج محسوب نميشه؟

27

سوال1429 :
سلام عليكم آيا در مباحثات ديني بكار بردن عبارت زير: <شماراقسم میدهم با این حرفهایتان دل امام زمان راخون نکنید. افترا بستن به امام زمان عج محسوب نميشه؟ يا ادعاي صد در صد در راه حق بودن شخص؟ يا ادعاي ارتباط با امام زمان عج؟ آيا اصولا استفاده كردن از اين عبارت در مباحث مجاز است؟ 🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸 #پاسخ1429 🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀 🌻🍀🌱🌱🍀🌻 🔆🔅🌱به یقین فضای بحث، نوع مطالب، سطح علمی و عملی مباحثه گران دخیل در قضاوت در موضوع خواهد بود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.