اگر خداوند در ابتدای آفرینش همه چیز را تقدیر فرموده پس معنی و مفهوم تکرار شدن شب قدر در هر سال(بلکه هر لحظه) چیست؟

3

سوال2481:
سلام. اگر خداوند در ابتدای آفرینش همه چیز را تقدیر فرموده پس معنی و مفهوم تکرار شدن شب قدر در هر سال(بلکه هر لحظه) چیست؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2481
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱تکرار برای مخلوقات لازمه حیات آنهاست، اما خالق بر هر چیزی احاطه دارد بر زمان و تکرار حوادث به آنی به دور از محدودیت ها و فاصله ها سلطه و قهر و غلبه و احاطه دارد. چه ازل و چه ابد و چه تکرار لیالی قدر همه و همه را به دور از هر انتظاری علم مبارکش در بر گرفته.
☘️لطفا حدیث مربوط به تقدیر هر چیز در ابتدای خلقت را وارد تا بحث ادامه یابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.