سلام علیکم. استاد صفت یعنی چه و نیز صفت الهی یعنی چه؟ آیا اضافه صفات الله مانند بیت الله و خلیفه الله هست؟

8

سوال2347 :
سلام علیکم. استاد صفت یعنی چه و نیز صفت الهی یعنی چه؟ آیا اضافه صفات الله مانند بیت الله و خلیفه الله هست؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2347
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱به زبان ساده صفت همان خصوصیات و ویژگی موصوف است؛ صفت الهی به خصوصیات و ویژگی خاصی اطلاق میشود که به الله اختصاص دارد، میتواند اضافه ملکی یا اختصاصی و یا تکریمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.