استاد محیا در پاسخ این سوالتان میپرسه. آیا بدحجابها میدونن که اینطوری عذاب میشن؟ یا نمیدونن؟ اگه بهشون بگیم باور میکنن؟؟

8

سوال1297 :
استاد محیا در پاسخ این سوالتان میپرسه. آیا بدحجابها میدونن که اینطوری عذاب میشن؟ یا نمیدونن؟ اگه بهشون بگیم باور میکنن؟؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1297
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱اگر شیطان گوش و چشم دلشان را کر و کور نکرده باشد خواهند فهمید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.