خدا کی هست؟پدرومادر داره یانه؟جهان روچطوری بوجود آورده؟

11

سوال4046:
(سوالهایی هست که بچه های ابتدایی سوال کردن)
خدا کی هست؟پدرومادر داره یانه؟جهان روچطوری بوجود آورده؟؟؟
🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2046
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱اگر خدا پدر و مادر داشت دیگر خدا نبود، چرا که در اینصورت قبل از تولد نبوده بعدا زنده شده و بوجود آمده، پس هر چیزی که بوجود آمده باشد نمیتواند خدا باشد! خدا همیشه بوده و پدر و مادری نداشته، نه زاده شده و نه میزاید، بلکه او یگانه و بی نظیر است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.