استاد با استناد به چنین روایاتی، در کلاسهای صوت و لحن قرآن، ابتدا مقامات موسیقی را به صورت آوایی آموزش می دهند، سپس قرآن را با آن آوا و مقام می خوانند.آیا برای خواندن زیبای قرآن که حتی ممکن است شخصی را هم منقلب کند، آیا این شیوه آموختن درست است؟

13

سوال2525 :

#تکمله2518
استاد با استناد به چنین روایاتی، در کلاسهای صوت و لحن قرآن، ابتدا مقامات موسیقی را به صورت آوایی آموزش می دهند، سپس قرآن را با آن آوا و مقام می خوانند.
حال سوال اینجاست آیا برای خواندن زیبای قرآن که حتی ممکن است شخصی را هم منقلب کند، آیا این شیوه آموختن درست است؟ آیا مهم است که قرآن را با صوت و لحنی زیبا بخوانیم و آن هم طبق این اصول و قواعد؟!
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2525
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱خواسته و ناخواسته صوت و لحن ما در حال و احوال های مختلف با مقامات موسیقی هماهنگی خواهد نمود! تنها آوا و مقامی که با شأن قرآن سازگاری داشته باشد لایق خواهد بود که در قرائات ما مورد استفاده قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.