اشخاصی هستند که بیان می دارند در نماز اذکار نماز را بر زبانم کس دیگری قرائت می کرد آیا این حالت رحمانی است یا می تواند القائات شیطانی باشد؟

14

سوال۲۰۵۳ :
سلام علیکم جناب استاد در ادامه سوال ۲۰۵۰ دوستان اشخاصی هستند که بیان می دارند در نماز اذکار نماز را بر زبانم کس دیگری قرائت می کرد که نه نحوء اداء کلمات مال خودم بود و نه آهنگ و صوت آن آیا چنین مواردی که در نماز پیش می آید می تواند القائات شیطان یا جنیان باشد اگر نه پس چطور می شود این موضوع را تحلیل کرد ممنون می شوم اگر پاسخ بفرمائید
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2053
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱اگر آثار این تلقینات و القائات تقوا و خضوع و خشوع و شور و شوق بندگی و گریز از تفاخر و تکاثر باشد منشا آن رحمانی و گرنه بیم شیطانی بودنش میرود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.