اگر عبوسیت مطلقا زشت و منفی است چرا امام علی علیه السلام نام پسرش را عباس (زیاد عبوس کننده) گذاشتند با وجود اینکه در نهج البلاغه (حکمت 399) از ایشان نقل شده : “از جمله وظایف پدر این است که نام نیکو بر فرزند بگذارد” ؟!

14

سوال1937 :

🍀🔅🌟سلام علیکم 🌟🔅🍀
اگر عبوسیت مطلقا زشت و منفی است چرا امام علی علیه السلام نام پسرش را عباس (زیاد عبوس کننده) گذاشتند با وجود اینکه در نهج البلاغه (حکمت 399) از ایشان نقل شده : “از جمله وظایف پدر این است که نام نیکو بر فرزند بگذارد” ؟!
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1937
🍀🔅🌟علیکم السلام🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱
🍀🔅🌱 عباس هم به معناى شير شرزه و خشمگين است و هم به معناى عبوس و چهره گرفته ؛ بیشک غیض و غضب حضرت شامل ظالمان و منافقان بوده(أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ) و سیمای باز و خوش و خرم و پر عطوفتشان برای مومنین همیشه مفتوح بوده(رُحَماءُ بَيْنَهُم).
🌸خدای رحمان و رحیم و ارحم الراحمین، اشد الماقبین هم هستند، اما برای ظالمان ونسبت به اهل ایمان را پیوسته رحیم اند! وَ كانَ بِالْمُؤْمِنينَ رَحيماً .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.