منشاء تخیلات و توهمات انسان کجاست ؟ ( از کجا سرچشمه میگیرد ؟) وجه تمایز و یا احیاناً وجه تشابه مشاهدات و مکاشفات در عرفان با تخیلات و توهمات چه چیز میباشد ؟!

19

سوال2579 :
سلام علیکم و رحمة الله
استاد گرامی
منشاء تخیلات و توهمات انسان کجاست ؟ ( از کجا سرچشمه میگیرد ؟)
وجه تمایز و یا احیاناً وجه تشابه مشاهدات و مکاشفات در عرفان با تخیلات و توهمات چه چیز میباشد ؟!
در پناه الله باشید
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2579
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱المصوّر اسمی از اسماء زیبای خداست، هر بنده ای از بندگان خدا چون «عبد المصوّر» است پس دارای توانایی های صورتگری است! بنابر این انسان در وجودش دارای قوه مصوره است اگر این قوه تحت سایه فطرت و رهبری عقل عمل کند مترجم و مصوّر اسرار و علوم و فنون خواهد بود، به واقع این قوه حقایق والا را به زبان تصویر برای فهم شعور مادی صورتگری مینماید!
اما زمانیکه انسان از رهبری عقل خارج میشود تحت القائات نفس خود و نفوس موجودات دیگر از جمله شیاطین قرار میگیرد!
🌸پس هر کشفی که تحت نور نام مبارک المصور و کانون فطرت و رهبری عقل حاصل شود صادق و در غیر اینصورت کاذب خواهد بود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.