اصل هولوگرافی چیست؟

28

سوال1348 :
سلام استاد اصل هولوگرافی چیه؟ واقعیت داره؟؟؟؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1348
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱نظریه ای که بنام اصل هولوگرافی معروف هست، محل بحث دانشمندان بوده و تاکنون به اشتراک نظر در این مورد دست نیافته اند! تعمیم این اصل به واقعیات بیرونی و جهان آفرینش مسائل و بحث های خاصی را بوجود خواهد آورد!
🍀اینکه🍀
🍀🔅🌱دنیا می‌تواند در دو بعد توصیف شود و در سه بعد تصویر سازی شود و یا بلعکس !
🔆🔅🌱مغز مباحث قبل از حل مسائل بنیادین تبین اش سخت و دشوار خواهد بود، چرا که ما هنوز فهم صحیح و کاملی از ابعاد و مکان و زمان نداریم، پس در توضیح تطبیق ابعاد بالاتر با پایین تر و یا توسعه ی ابعاد پایین به ابعاد بالا، دچار مشکل حادتری خواهیم شد!
🔆🔅🌱اما یک حقیقت غیر قابل انکاری وجود دارد، که هر موجودی در عالم دون تا آخرین طبقه ی عالم توسعه دارد! هر موجودی به یقین با مبدا عالم در ارتباط و اتصال است! هر چند که در اسفل باشد با اعلا در ارتباط صد در صد میباشد، هر ذره ای در این عالم خزینه ای دارد، هر موجودی در این عالم نزول و عروجی دارد، ….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.