با توجه به فرمایش جنابعالی: “هر میوه دفتر ذکر اسماء حسنای الهی است، حتی طعم و مزه ی آنها اسماء ذوقی الهی محسوب میشوند”آیا می توان گفت که طعم و مزه ی متفاوت میوه ها، به دلیل تفاوت ذکر اسماء الهی آنهاست؟

8

سوال2200:
با توجه به فرمایش جنابعالی: “هر میوه دفتر ذکر اسماء حسنای الهی است، حتی طعم و مزه ی آنها اسماء ذوقی الهی محسوب میشوند”آیا می توان گفت که طعم و مزه ی متفاوت میوه ها، به دلیل تفاوت ذکر اسماء الهی آنهاست؟ یعنی تنوع میوه ها به دلیل تنوع ذکر(یا معرفت) هر یک نسبت به اسماء حسنای الهی است؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2200
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱دیده هر پدیده و آیت زیبایی را که مشاهده میکند در حکم اسماء بصری یگانه پروردگار عالمیان است، جلوه های بیکران زیبایی ها حکایت از غیر قابل احصا بودن اسماء حسنای بصری پروردگار عالمیان را دارد، همچنین نواهای خوش و روح افزا در جکم اسماء سمعی و بوهای دل انگیز و عطرهای صاف و لطیف حکم اسماء شمّی و طعم های زیبا در حکم اسماء ذوقی و باز میتوان به اسماء لمسی و حسی و قلبی و عقلی و … اشاره نمود و تنوع زیبایی ها و خوشی ها و لذایذ دلیل غیر قابل احص بودن اسماء حسنای او دارد!
🌷🔅🌱اسماء حسنایی که از سنخ های خاصی است که فکر و اندیشه و احساس ما به آن آشنا نیست! اللهم ارزقنا اِدراکهم.
🌷🔅🌱در جهان عظیم محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم اسمائی تجلی دارد که مکتوبی است نه ملموسی و نه شفاهی و بصری و ذوقی و … بلکه از شئون جدیدی است که در هر لحظه و یوم در جلوات بدیعی است!
🌷🔅🌱اسماء محمدی و علوی و فاطمی و حسنی و حسینی و سجادی و باقری و صادقی و کاظمی و رضوی و جوادی و هادوی و عسری و مهدوی ص از جمله اسماء حسنایی است که حس و حال و احوال و … به تجربه احد الناسی نرسیده است! اللهم الرزقنا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.