وقتی میگوییم الله ليس كمثله شيء است , میتوانیم بگوییم الله لیس کمثله وجود است و اینکه الله واجب الوجود است؟

16

سوال2781:

سلام علیکم

فارغ از مطالبی که در مطالب اهل فلسفه است و بدون ذهنیت از موضوعات مطروحه آنها .
وقتی میگوییم الله ليس كمثله شيء است , میتوانیم بگوییم الله لیس کمثله وجود است و اینکه الله واجب الوجود است؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2881
🌹علیکم السلام
🌼🌿اگر ذات حق را با لفظ وجود بخواهیم توصیف نماییم میبایست ملاحظات تعریف و توصیف آن را مراعات نماییم که برخی از آنها عبارتند از:
🌸🌿 فرَبُّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا شِبْهَ لَهُ وَ لَا ضِدَّ وَ لَا نِدَّ وَ لَا كَيْفَ وَ لَا نِهَايَة
🌼🌿میدانیم همانطوریکه ذات حق شبه و نظیری ندارد دارای ضد هم نمیباشد، هر موجودی به وجود آمده یعنی مسبوق به عدم میباشد پس وجود هر موجود با ضد آن که عدم است قابل مقایسه است، اما وجود برای ذات حق دیگر نقطه مقابل و یا ضدی نخواهد داشت. ذات حق هیچ گونه وحدتی را در وجود با دیگر موجودات نمی پذیرد و ذات حق گرامی تر و پاک و منزه تر از آن است.
🌼🌿پس درک «لیس کمثله شیء» بودن ذات حق و به تبع آن «لیس کمثله وجود» بودن ذات حق قابل درک است. البته غیر قابل وصف بودن ذات حق (وجود حق) نباید فراموش شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.